Provocatief coaching / humanistische theorie

Provocatief coachen Zuid-Holland
Leiden

Een coach is een praktisch hulpmiddel om zaken die je beknellen op te lossen: in een relatie, met lastige keuzes, je eigen gedrag, je algehele manier van denken en je beeld over je eigen leven en de wereld.

Provocatief coachen is de favoriete therapievorm van Sander Pardon, uiteraard alleen met goedvinden van de cliënt. De basisingrediënten bestaan uit: uitdaging, humor en wezenlijk contact. Dat betekent dat je wordt uitgedaagd om je probleem snel zelf bij de hand te nemen (dus de wil tot zelfwerkzaamheid is een must) zodat je nieuwe gedrag en je andere manier van denken blijvend is, dus leidt tot duurzame verbetering.

Het maakt dan niet zoveel uit wat je probleem is (tenzij blijkt dat je een specialist nodig hebt of behandeling van een arts), het gaat er veel meer om dat je tot de kern komt. Dat doe je door andere cognities aan te leren en daardoor als vanzelf een betere kwaliteit van leven krijgt aangereikt. Je leert namelijk anders denken en handelen. Dat kan gaan om je vastgelopen persoonlijke overtuigingen, maar net zo goed in relatie tot je partner, werkgever, werknemer, je buren of een goede vriend.

Provocatief coachen levert je onverwacht en soms confrontrend een oplossing die niet altijd voor de hand ligt, of soms een noodzakelijk aanvaarden blijkt van iets wat gewoon bij het leven hoort. Want niet alles is maakbaar. Het leven is vooral het resultaat van hoe je zelf denkt. Als je in staat bent zelf de regie te houden, dan is het leven de moeite waard, ondanks de vaak heftige tegenwind. De provocatie is een hulpmiddel, niets meer, niets minder. Wat je denkt dat ben je zelf. 

Over Provocatief coachen Zuid-Holland

Sander Pardon deed z'n ervaring als coach op met leergangen bij De Baak in Noordwijk en startte jaren geleden zijn eigen praktijk in trainingen en personal en team coaching. Zijn voorbeeld provocatief psychotherapeut Jeffrey Wijnberg inspireerde hem om zich daarin verder te specialiseren, ging bij hem in de leer, las al zijn 35 boeken en startte op latere leeftijd alsnog zijn noodzakelijke Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Sander boft zelf met een portie vaardigheden op het gebied van provocatie, humor, learning by doing en empathie zodat hij volgens zogezegd natuurlijke weg zijn praktijk kon vormgeven. Die congruentie leidt tot zichtbare resultaten voor mensen die iets op te lossen of te verbeteren hebben op persoonlijk vlak of in relatie met werk.

Raden van bestuur, zelfstandig ondernemers, burgemeesters, vaders, moeders, alleenstaanden, jong oud, met een (zelfopgelegde) beperking, de problemen van de mens zijn net zo divers als dat ze herkenbaar zijn. 


Provocatief Coachen Zuid-Holland

Sander Pardon

Octavialaan 47
2314 BN Leiden

Lid van beroepsvereniging

Provocatief coaching  / humanistische theorie