Begeleiding bij bewustwording

Het stille midden / MdL-Coaching
Noordwijk

Bewustzijnsontwikkeling, herstel van chronische stress en burn-out

Bewustzijnsontwikkeling
Als àlles mogelijk was, hoe zou je leven er dan uitzien?
Wat zou je doen, waar zou je zijn en met wie? Hoe zou dat voelen?

En wat houd je tegen dat gedroomde leven te leven? Welke obstakels zie je? Waar loop je op vast?

Ik nodig je uit om bovenstaande vragen te komen onderzoeken en fungeer daarbij als begeleider, facilitator, klankbord, coach bij jouw proces van bewustwording.
Immers, hoe bewuster je bent, hoe meer je in staat bent te zien hoe het komt dat je in het leven blijft zitten dat je tot nu toe hebt geleefd. Welke blokkades, angsten en overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Door deze steeds meer te doorzien en door te prikken ontstaat er steeds meer ruimte om andere keuzes te maken. Keuzes die passen bij wie je ten diepste bent en wat je werkelijk wil.

Chronische stress en burn-out
Een veel voorkomende oorzaak voor het ontstaan van chronische stressklachten en burn-out is het afgedreven zijn van je eigen waarden en drijfveren. Geleidelijk raak je steeds verder verwijderd van datgene wat je echt belangrijk vindt, Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding bij chronische stressklachten en burn-out. Enerzijds op een praktische en concrete manier, anderzijds met aandacht voor onderliggende patronen en blokkades.

Over Het stille midden / MdL-Coaching

“Door te leven vanuit je diepste drijfveren lukt het beter datgene te doen wat echt bij je past, ervaar je ruimte, kan je groeien. Ik loop graag een eindje mee op jouw weg.”

Als “professioneel sparringpartner” nodig ik mensen graag uit hun situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, patronen te onderzoeken en zo nodig ter discussie te stellen. Dit kan soms confronterend zijn, maar wordt vaak ook als bevrijdend ervaren. Door meer bewustzijn op jezelf en het ervaren dat het ook anders kan, ontstaat ruimte voor groei en ontwikkeling.

Tijdens de sessies wordt er niet alleen gepraat, maar ook ervaren en gedaan. Immers, een mens denkt, voelt, is, doet en heeft te maken met zijn omgeving (inclusive model van aandacht). Door al deze aspecten van het mens-zijn te betrekken is het resultaat diepgaander, duurzamer en gaat het verder dan “tips en trucs”. Ik maak gebruik van verschillende methodieken en invalshoeken. De methode is geen doel op zich, maar staat ten dienste van het proces van de cliënt.

In mijn werk, eerst als huisarts en later als arbo-arts, raakte ik steeds meer geïntrigeerd door de vraag waarom mensen doen wat ze doen, ook al werkt het averechts of worden ze er diep ongelukkig van. Met het volgen van een coachopleiding ging een wereld voor me open. Coaching is een begeleidingsvorm waar mijn hart ligt en waar ik mezelf helemaal in kwijt kan. Mensen typeren mij als iemand bij wie je je snel op je gemak voelt, die de juiste vragen weet te stellen, vlot tot de kern komt en die zowel analytisch als intuïtief sterk is.


MdL-Coaching

Marieke de Leeuw


Noordwijk

Lid van beroepsvereniging

Begeleiding bij bewustwording