Verbeter de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk

In4change
Voorhout

Verbeter als individu en organisatie de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk

Ik help volwassenen met meer energie en vol (zelf) vertrouwen aan het werk te blijven.

Dit doe ik door medewerkers bewust te maken van hun motivatie, kwaliteiten en eigen ontwikkeling, en deze opnieuw en beter af te leren stemmen met hun werk. Zodat zij van daaruit:

  • voor zichzelf bewuster keuzes kunnen maken t.a.v. hun werk; 
  • het verplichte karakter dat zij aan werk kunnen toedichten reduceren;
  • de kostbare tijd en energie inzetten op dat wat zij als betekenisvol en zinvol ervaren.

Als jij weet waar je goed in bent, wat je beweegt en wat je nastreeft kun jij gemakkelijker in de stoel van de regisseur plaats nemen.

Ik help organisaties hun slagkracht te verhogen door medewerkers beter tot hun recht te laten komen en verbonden en geboeid aan het werk te houden.

Dit doe ik door de organisatie:

  • visie, strategie en (HRM) beleid opnieuw en beter af te stemmen op de medewerkers en in lijn te brengen met (branche, organisatie, team en individuele) ontwikkelingen;
  • zo (dynamisch en flexibel) in te richten dat talent, potentieel en ambitie kan zegevieren;
  • de kwaliteiten en ambities van medewerkers (opnieuw) te leren kennen.

Als jij als organisatie inzet op je medewerkers win je aan onderscheidend vermogen en heb je ambassadeurs voor het leven.

Over In4change

Beweegredenen, capaciteiten en ontwikkelvraagstukken van individuen en organisatie fascineren mij al mijn hele leven. 

Het leven is te kort om er niet iets moois van te maken. Werk neemt daarin een aanzienlijk en wezenlijk deel van ons tijd in beslag. De kunst dus om daar een waardevolle en zinvolle invulling aan te geven en allerlei negatieve processen niet de boventoon te laten voeren.

Voor mij is het leven een continue leerproces, waar zich in elke (levens)fase nieuwe ontwikkelingskansen voordoen. We kennen allemaal wel momenten waar we ons, vanuit eigen wil of door omstandigheden, genoodzaakt zien dingen anders te doen. Ik vind het een voorrecht om organisaties en individuen te mogen steunen in deze tijden van verandering en tijdelijk mee te mogen reizen op hun pad. 

Om mensen en organisaties (weer) te laten schitteren, put ik uit kennis en ervaring vanuit verschillende rollen, zoals die van coach, adviseur, trainer, HR Business Partner, projectleider, casemanager en leidinggevende.

Met In4change breng ik als interim adviseur en coach 2 werelden samen. Individuele als ook organisatie vraagstukken kunnen zo de juiste aandacht krijgen. Deze 2 werelden kunnen elkaar met de juiste insteek enorm versterken. En dan wordt 1 + 1 echt 3.

 


In4change

Gwendolyn van den Akker

Baarslaan 5
2215 XJ Voorhout

Verbeter de relatie tussen motivatie, talent, ontwikkeling en het werk