Vera Slot Praktijk voor Vrijer Leven

Vera Slot Praktijk voor Vrijer Leven
Hillegom

In de loop van het proces zal je merken dat je innerlijke kracht groeit en je bewuster met jezelf en anderen communiceert. Dat geeft vertrouwen om je intuïtie te volgen, je vrij te voelen in je gedachten, de stappen te zetten die jou gelukkig maken.

Vrijer leven, dàt is wat ik eenieder gun. Je vrij voelen in je keuze, je verlangen, je bevrijdt voelen. Natuurlijk binnen de maatschappelijke kaders waarmee je je verbonden voelt, maar vrij van je persoonlijke beperking: je angst, boosheid, onzekerheid, controle, overspannenheid of burn-out, fysiek ongemak, onverwerkte gebeurtenissen, depressieve gevoelens of patronen die je benauwen en je levenskwaliteit beperken!

Mijn verlangen is mensen bewust te maken dat je zélf kunt kiezen, dat je kunt kiezen voor een vrijer leven; dat je àltijd de mogelijkheid hebt te kijken hoe je met dingen omgaat en je zelf invloed hebt op je eigen welzijn. Je kunt de ontwikkelingsweg kiezen die je past, gericht op jouw persoonlijke doel.  Therapie kan helpen zicht te krijgen op jouw pad, immers soms lukt het niet om patronen en overtuigingen op eigen kracht los te laten, waardoor een thema elke keer terugkeert. Je bewustzijn houdt dit in stand. Als je dat patroon herkent, kun je de confrontatie aangaan. Graag help ik je daarbij.

In de Praktijk voor Vrijer Leven integreer ik hypnose, regressie-, gesprekstherapie en breathfulness met een krachtige intuïtieve benadering. Blij ben ik met mijn brede scholing, die mij mijn weg heeft gewezen, als mens, als therapeut: de 4-jarige opleiding Intuïtieve Ontwikkeling, de door verzekeraars erkende 4-jarige HBO-opleiding Hypnotherapie, de lichaamsgerichte opleiding Breathfulness en psychosomatische scholing (met specialisatie  Migraine en Prikkelbaar Darm Syndroom) . Het gebruik van meerdere methoden die aansluiten bij jouw behoeften is de kracht: gaat dieper, geeft extra inzicht en brengt je dichter bij je doel.  

Over Vera Slot Praktijk voor Vrijer Leven


Vera Slot Praktijk voor Vrijer Leven

Vera Slot

Marconistraat 14-E
2181 AK Hillegom

Vera Slot Praktijk voor Vrijer Leven