speltherapie en ouderbegeleiding

Speltherapie Rijnland
Leiden

Speltherapie Rijnland in Leiden biedt hulp aan kinderen van 3 tm 12 jaar die sociaal of emotioneel in de knel zijn gekomen.

Speltherapie is een hulpmiddel voor kinderen die problemen hebben met hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Het sluit nauw aan bij de eigenheid en beleving van een kind door gebruik te maken van spel. Wat het kind nog onvoldoende onder woorden kan brengen, kan het vaak wel in spel laten zien. Het “doen alsof” biedt het kind de veiligheid en afstand die het nodig heeft om over situaties, ervaringen en herinneringen te spelen en zijn gevoelens en gedachten te uiten. Zo vindt het kind oplossingen of manieren om er mee om te gaan en kan het kind zich weer verder ontwikkelen.

Voor kinderen die het ergens moeilijk mee hebben, heeft deze vorm van spelen vaak een bevrijdend effect. De manier van spelen en wat het kind daarmee uitdrukt geeft de therapeut zicht op de belevingswereld van het kind. Ook geeft het inzicht in de achterliggende oorzaken van het gedrag en problemen. Vervolgens wordt deze informatie in de therapie gebruikt om het kind gebeurtenissen en herinneringen spelend te laten verwerken en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. Daarnaast kan het therapeutisch spel, vaardigheden die het kind nodig heeft voor een evenwichtige sociaal emotionele ontwikkeling, stimuleren en vergroten.

Het is belangrijk dat u als ouder betrokken wordt bij het therapieproces om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om met uw kind om te gaan. Zo groeit niet alleen het kind, maar kunt u ook als ouder met (zelf)vertrouwen de relatie met en opvoeding van uw kind een vernieuwde vorm en inhoud geven.

Over Speltherapie Rijnland

Mascha van Delft is de therapeut van Speltherapie Rijnland. Ze behaalde haar diploma Speltherapie aan de Hoge School in Amsterdam in 2006. Ze deed haar eerste ervaringen als speltherapeut op met kinderen met leer- en gedragsproblemen toen ze werkzaam was op een SBO school in Leiden. In 2015 maakte ze de overstap naar een SO-school in Den Haag, een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. In 2017 startte ze haar eigen praktijk: Speltherapie Rijnland. Naast haar werk als speltherapeut is ze ook trainer/coach op het gebied van Passend Onderwijs bij Impuls Organisatie Advies.

Mascha is moeder van twee kinderen, een kind in de basisschoolleeftijd en een kind die inmiddels op de middelbare school zit. Omdat een van de kinderen geadopteerd is heeft ze veel persoonlijke ervaring maar ook professionele kennis opgedaan m.b.t. adoptieproblematiek, hechtingsproblemen en verminderd basisvertrouwen.

`Werken met kinderen vind ik zo leuk omdat elk kind uniek is. Bij de eerste ontmoeting ga ik op zoek: ‘wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht en waarin is het kind kwetsbaar?’. Door samen te spelen mag ik van het kind even meekijken in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind zo zijn vertrouwen geeft, is altijd weer bijzonder. Hierdoor kan ik samen met ouders zoeken naar datgene wat dit kind kan helpen om zich weer verder te ontwikkelen en in balans te komen.’


Speltherapie Rijnland

Mascha Van Delft

Einsteinweg 5A
2333 CC Leiden

Lid van beroepsvereniging

speltherapie en ouderbegeleiding